GPV România are stabilită o politică de management integrat pentru a realiza în mod sistematic performanțe în domeniul calității, mediului și securității și sănătății în muncă. GPV și-a dezvoltat un sistem de management prin care asigură un control eficace asupra proceselor, minimizarea riscurilor și identificarea oportunităților. Sistemul de management integrat contribuie la obținerea de rezultate care conduc la dezvoltarea sustenabilă a afacerii și a unui nivel înalt de satisfacție a clienților

Drept recunoaștere a demersurilor de creștere a competitivității și îmbunătățire a performanței, GPV Romania își menține din 2008 certificările ISO în conformitate cu: