Informare protecția mediului 2021

GPV ROMÂNIA PRODCOM SERV SRL are implementat și certificat un sistem de management integrat calitate-mediu, în confirmitate cu cerințele SR ISO 14000:2015

În cadrul GPV ROMÂNIA PRODCOM SERV SRL prevenirea poluării și protecția mediului se realizează printr-o politică adecvată ce are în vedere îmbunătățirea continuă a performanței și integrarea managementului de mediu în managementul strategic al firmei, cu acccent pe prevenire.

Pentru activitatea de baza s-a obținut autorizatia de mediu. Activitățile desfășurate sunt conform cu prevederile autorizației și cu prevederile legale de mediu. Pentru fabricarea produselor GPV ROMÂNIA PRODCOM SERV SRL folosește materii prime cât mai prietenoase cu mediul.

Obligațiile către Fondul pentru mediu se realizează prin depunerea declarațiilor lunare la Administrația Fondului pentru Mediu.

Monitorizarea factorilor de mediu impusă prin autorizația de mediu demonstrează încadrarea emisiilor în limitele admise ceea ce înseamnă că activitățile desfășurate au impact redus asupra mediului, nefiind aplicată nici o sancțiune pe această temă de către autoritățile de control.

În anul 2021 nu au fost înregistrate sesizări sau reclamații ale părților interesate referitoare la protecția mediului.

Director General
Emil Andreșan