Program prevenire și reducere a cantității de deșeuri 2023

Prezentul program de prevenire și reducere a cantității de deșeuri a fost elaborat în conformitate cu cerințele ordonanței de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, având ca obiectiv asigurarea unui înalt nivel de protecție a mediului și a sănătății populației prin instituirea de măsuri de prevenire și reducere a generării de deșeuri.

Gestionarea deșeurilor se referă la depozitarea temporară, reutilizarea, colectarea, transportul, tratarea, reciclarea și eliminarea deșeurilor, principalul scop fiind economisirea materiei prime prin reutilizarea deșeurilor reciclabile, contribuind astfel la reducerea presiunii asupra resurselor naturale.

Informare privind protecția mediului in anul 2022

GPV ROMÂNIA PRODCOM SERV SRL are implementat și certificat un sistem de management integrat calitate-mediu, în confirmitate cu cerințele SR ISO 14000:2015

În cadrul GPV ROMÂNIA PRODCOM SERV SRL prevenirea poluării și protecția mediului se realizează printr-o politică adecvată ce are în vedere îmbunătățirea continuă a performanței și integrarea managementului de mediu în managementul strategic al firmei, cu acccent pe prevenire.

Pentru activitatea de baza s-a obținut autorizatia de mediu. Activitățile desfășurate sunt conform cu prevederile autorizației și cu prevederile legale de mediu. Pentru fabricarea produselor GPV ROMÂNIA PRODCOM SERV SRL folosește materii prime cât mai prietenoase cu mediul.

Obligațiile către Fondul pentru mediu se realizează prin depunerea declarațiilor lunare la Administrația Fondului pentru Mediu.

Monitorizarea factorilor de mediu impusă prin autorizația de mediu demonstrează încadrarea emisiilor în limitele admise ceea ce înseamnă că activitățile desfășurate au impact redus asupra mediului, nefiind aplicată nici o sancțiune pe această temă de către autoritățile de control.

În anul 2022 nu au fost înregistrate sesizări sau reclamații ale părților interesate referitoare la protecția mediului.

Director General
Emil Andreșan