Cererea pentru lemn, hârtie şi alte produse provenind din pădure şi avându-şi originea în fonduri forestiere bine administrate este în continuă creştere. Consumatorii şi partenerii de afaceri doresc să fie asiguraţi că produsele utilizate provin din surse administrate cu responsabilitate astfel încât să se limiteze daunele aduse mediului forestier şi comunităţilor locale, dependente de pădure.

Forest Stewardship Council® (FSC®) şi Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) sunt organizaţii non-profit care stabilesc standarde de bună practică pentru sectorul forestier, cu scopul de a promova exploatările silvice responsabile faţă de mediu şi comunităţile locale. Produsele din lemn pot fi etichetate ca fiind certificate FSC®/PEFC dacă îndeplinesc standardele ridicate stabilite de aceste organizaţii. Pentru a putea fi certificat, fluxul de material lemnos – de la ocolul silvic şi până la consumator – trebuie monitorizat pentru a i se putea demonstra originile. Acest parcurs monitorizat al materialului lemnos este cunoscut ca fiind “lanţul de custodie”.

Certificarea FSC® & PEFC CoC este importantă deoarece asigură consumatorii că societatea utilizează materie primă provenind din surse forestiere legale şi responsabil administrate.

Scopul SC GPV ROMANIA PRODCOM SERV SRL pe termen lung, ca parte a strategiei de dezvoltare responsabilă, este ca întreaga cantitate achizitionată și procesată în cadrul locației din Cluj, pentru producerea și tipărirea de plicuri și pungi din hârtie, să provină din surse legale și păduri gospodărite responsabil.

GPV oferă clienților săi produse certificate FSC® & PEFC și pune în aplicare și menține un sistem de management al lanțului de custodie FSC® & PEFC. GPV Romania este certificată FSC® & PEFC din anul 2013.

Mai multe informații despre PEFC Romania și PEFC Internațional.

Mai multe informații despre FSC în Romania și FSC Internațional.