GPV România prin prezentul website www.gpv.ro vă asigură respectarea confidențialității tuturor datelor cu caracter personal sau de altă natură furnizate de utilizatorul acestui website. De asemenea, toate informațiile furnizate având caracter personal sunt prelucrate cu respectarea tuturor prevederilor legale.

Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare a acestui website sau nu sunteți autorizat pentru aceasta, vă rugăm să nu folosiți www.gpv.ro.

 

Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal

Conform reglementarilor Europene GDPR UE 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, S.C. GPV ROMANIA PRODCOM SERV S.R.L. va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dvs.

Vă informăm că datele personale pe care ni le furnizați sunt prelucrate în scopul de a răspunde cererilor de ofertă din cadrul site-ului. La opțiunea dvs., ne furnizați datele personale ale dvs. pentru a efectua o cerere pentru oferta noastră de produse și pentru a beneficia de serviciile oferite prin intermediul site-ului www.gpv.ro de către S.C GPV ROMANIA PRODCOM SERV S.R.L. Refuzul furnizării anumitor date poate conduce la imposibilitatea accesării anumitor servicii prin intermediul site-ului.

Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi furnizate partenerilor contractuali ai GPV ROMANIA PRODCOM SERV S.R.L. implicaţi în furnizarea serviciilor prin intermediul site-ului.

Conform noilor reglementari Europene GDPR UE 2016/679, beneficiați de dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodata, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați stergerea datelor. Sunteți de acord că stergerea datelor personale ale dvs. va fi urmată de stergerea contului dvs. din sistem și de imposibilitatea de a accesa serviciul oferit de S.C. GPV ROMANIA PRODCOM SERV. S.R.L. Pentru exercitarea acestor drepturi puteți face o cerere în scris cu cerința dvs., pe care sa o trimiteți apoi fie prin poșta scrisă la adresa S.C. GPV ROMANIA PRODCOM SERV S.R.L., P-ta 1 Mai nr. 4-5 , Cluj-Napoca, cu mențiunea “Pentru echipa www.gpv.ro”, fie prin e-mail la adresa office@gpv.ro